Historie

In de vergadering van 6 januari 2015, van het dagelijkse bestuur van de Johanneskerk Diepenheim, werd de vraag geopperd door de predikant ds. Braakman om iets anders te bedenken voor het kinderkerstfeest. “Het aantal bezoekers loopt gestaag terug en de ouders zijn niet echt meer te enthousiasmeren om tijd te investering als wij in de huidige trend zo doorgaan, ook de drukte tijdens advent maakte het lastig voor de ouders”. De mooie traditie, die o.l.v. mw. Jenny van der Veen meer dan  45 jaar in ere werd gehouden en met veel liefde voor haar taak op kerstavond in de Johanneskerk werd vertoond aan de gemeente in de kerk, was toe aan vernieuwing. Iedereen was het er over eens en kreeg opdracht om er over na te denken.

In de vergadering van 2 juni 2015, kwam het voorstel van ds. Braakman om een soort processie naar het dorpsplein in het centrum van Diepenheim te houden. Veel ideeën kwamen ter spraken zoals bijvoorbeeld verkleed kleding van de kindernevendienst te hergebruiken. Iets in het dialect oplezen etc. etc. Besloten werd dat een kleine commissie de gemeente ging polsen. Dus een enquête werd gehouden onder de ouders en of ze wilden meewerken. Op maandagavond 8 juni 2015 kwam daar een positief antwoord op.

De commissie bestaande uit Ary Braakman, Joke van Egteren, Dianne Groot Dengerink, Yvonne Ten Tije zette de lijnen uit. Echter moesten die ideeën  gestroomlijnd worden in een mooi samenhangend verhaal. Martha van Schaik, de vrouw van de toenmalige voorzitter van de Kerkenraad Cor van Drogen, werd gevraagd om mee te denken.

Tijdens de zomerperiode kregen de initiële ideeën steeds meer vorm.  

Augustus 2015. Toen de kinderen na de zomervakantie weer naar school gingen en het gerucht de ronde deed dat er iets nieuws aan zat te komen vanuit de Kindernevendienst, kwam de vraag vanuit de gemeenschap waarom niet alle kinderen mee mochten doen en dit alleen was voorbehouden voor een select groepje meisjes en jongens van de kindernevendienst. De scriba Yvonne Ten Tije stelde voor aan de kerkenraad om alle kinderen mee te laten doen. Een uitgelezen kans op samenwerking met ouders en kinderen van de “hele gemeente”  en zodoende meer mensen bij de kerk te betrekken op een fijne ongedwongen manier. Van, voor en door Diepenheimers?  Daar zat veel werk in en bovendien was er geen budget voor was het argument. Een minimale toezegging voor fondsen werd gegeven vanuit de kerkrentmeesters en de scriba vroeg toestemming om meer geld te mogen inzamelen om de eventuele kosten te dekken aangezien het nu niet om + 14 maar ca. 75 kinderen ging? Dat was akkoord. Echter moest er nu ook vergunningen aangevraagd worden, verkeersregelaars, PR moest geregeld worden noem het maar op. Het project groeide.

September 2015. De vergunning werd aangevraagd de financiële en PR zaken werden geregeld en de datum en de route werd vastgelegd. De workshops voor de kinderen werden ingepland in de Molenaarshof. Op een aantal zaterdagmiddagen in de aanloop naar advent werden knutselmiddagen gehouden met behulp van het team, ouders en vrijwilligers. Lampionnen werden gemaakt die ze dan op reis naar Bethlehem konden dragen tijdens de tocht zaterdagavond voor Kerst. Er werden meer kostuums voor de kinderen gemaakt door Ria Maat en Martha. Joke schreef de teksten in het dialect en samen met Dianne namen ze deze door met de kinderen. Tevens werden de kostuums gepast. Vrijwilligers hielpen mee waar kon.

8 Oktober 2015 in het verslag van de vergadering is te lezen dat het project loopt en de financiering zo goed als rond is.

Het project groeide en groeide.

Na vele uren van overleg nam de route steeds vastere vormen aan. Niet het centrum van Diepenheim werd het hoogtepunt maar het tennisschuurtje gesitueerd op het Landgoed Kasteel Nijenhuis werd aangewezen als het moment suprême van de optocht. Drie engelen wezen de weg naar de kerststal waar een rollenspel van kinderen de aandacht van het publiek zou trekken.  Audio werd geregeld o.l.v. Gerrit Holland en team.

Tijdens de fondsenwerving tour deed Yvonne het idee op om overige verenigingen te vragen mee te werken. Immers de route liep dwars door Diepenheim en er was genoeg plek om onderweg van alles te ondernemen. De draagkracht van het project zou daardoor ook alleen maar toenemen. Toestemming werd verleend door de kerkenraad en de lijntjes werden uitgezet. Veel verenigingen waren enthousiast en deden mee.

Het project groeide en groeide en groeide

De Mirreweenterhoornbloaser gaven het startsein o.a. vanuit de kerktoren. De Stedeker Daansers traden op voor de Molenaarshof. Onderweg stonden er her en der podiums met kinderen die hun ingestudeerde teksten oplazen. Onder de platanen en de kerstboom speelde de Harmonie en bij Beltman stonden de Troubadours kerstliederen te zingen. De theatergroep hadden reizigers op weg naar Bethlehem tussen de mensen lopen en een registratie balie voor de poort van het kasteel moest gepasseerd worden. De Schutterij leiden alles in goede banen. De terugtocht werd ingezet en in de Johanneskerk wachtte de Vrouwen van nu met o.a. warme chocolademelk en lekkers. De Hervormde vrouwen groep hadden o.l.v. Hannie Stemerding de tasjes voor de kinderen gevuld die middag. Die mochten ze allemaal meenemen wat van alles bevatte. Kleurplaat, kaneelstokje, krentenbol, mandarijntje etc.

Zo groeide een optochtje bedacht voor ca. 30 mensen naar “het dorpsplein” uit tot een event met meer dan 300 bezoekers en meer dan 100 kinderen.

De samenwerking tussen het organisatie team, vrijwilligers, de geweldige support van verenigingen en de steun van het oh zo belangrijke bedrijfsleven bracht dit project tot een succesvol saamhorig geheel en bedekte de gemeenschap als een warme deken. Een nieuwe traditie was geboren en het groeide en groeide ………..

In 2019 was het bezoekersaantal meer dan 600 personen. Met behulp van meer dan 170 vrijwilligers, verenigingen, clubs, donateurs, scholen, sponsoren en ondernemers groeide het door de jaren heen uit tot een prachtig evenement. Mensen komen van ver om mee te lopen en te genieten. Kerstkind Lichtroute is inmiddels uitgebreid met displays van prachtige eigengemaakte lichtobjecten langs sprookjesachtige routes en locaties, met veel muziek, theater, verhalen vertellers en een levende kerststal waar jong en oud van kunnen genieten ongeacht af en/of herkomst.

En het groeide en groeide en nou ja u weet het wel ………………………………

Wij wensen u goede Kerstdagen toe en gezond Nieuwjaar.

Yvonne Kalter-Ten Tije

Voorzitter