Doelstelling beleidsplan


Volgens artikel 2 van de statuten heeft de stichting ten doel:

 1. De stichting heeft ten doel:
 • De leefbaarheid en saamhorigheid in Diepenheim (gemeente Hof van Twente) te versterken;
 • De gemeenschap, ongeacht afkomst in Diepenheim (gemeente Hof van Twente) samen te brengen;
 • De waarden van de gemeenschap in Diepenheim (gemeente Hof van Twente) in stand te houden en/of te verrijken;
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

 1. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 • het bevorderen van de samenwerking tussen groepen, onder meer door middel van het organiseren van workshops, optochten, markten en gemeenschappelijke bijeenkomsten etc.;
 • sponsoring, subsidies en donaties
 • hetgeen wordt verkregen door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei ander wijze.
 • Nalatenschappen moeten worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
 • Aan schenkingen mogen geen lasten verbonden zijn.