Disclaimer

Op het gebruik van deze site is het onderstaande, naast de algemene voorwaarden en het privacy statement van toepassing. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met de disclaimer, algemene voorwaarden en het privacy statement.

Uitgever en auteurs verklaren dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat de informatie, zoals afgebeeld op uw beeldscherm, voor 100% correct is. Het is onmogelijk om transmissiefouten volledig uit te sluiten. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze teksten.

Het auteursrecht c.q. databankrecht van de op deze site gepubliceerde werken c.q. informatie berust bij Stichting Kerstkind Lichtroute dan wel haar licentiegevers. Alle rechten worden voorbehouden. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de uitgever is het niet toegestaan om op de site gepubliceerde werken of databestanden geheel of ten dele over te nemen.

Stichting Kerstkind Lichtroute staat niet in voor de juistheid van de informatie op sites van derden die via de website van Stichting Kerstkind Lichtroute, via hyperlinks, banners of andere links bereikt kunnen worden en aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, ontstaan door de inhoud van sites van derden.